Recent content by bdsicg

  1. B

    Quy trình xin phép xây dựng mới nhất năm 2019 tại TPHCM

    Quy trình xin phép xây dựng mới nhất năm 2019 tại TPHCM Giá trị của hàng hoá BĐS phụ thuộc vào mục đích sử dụng chúng hay nói cách khác là phụ thuộc vào sự tác động của yếu tố con người làm tăng khả năng sinh lời của BĐS. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như là nhà cửa, ga ra, kiến...
  2. B

    Bất động sản cho thuê hình thức đầu tư sinh lời cao

    Bất động sản cho thuê hình thức đầu tư sinh lời cao Trong 8 tháng năm nay, cả nước có có 25.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần 116.000 doanh...
Top